Pridať ponuku práce
 • Domov
 •                    
 • Kontakt
 •          
 • Registrácia
 • Prihlásiť
 •  

PracovnePonuky.sk ...ponuka práce

 

Ako napísať životopis v angličtine + vzor

Ako napísať životopis v angličtine + vzor, články

V jednom z predchádzajúcich článkov sme si povedali, ako napísať štruktúrovaný životopisakým chybám sa pri písaní životopisu vyhnúť. Tieto informácie tvoria základ tvorby životopisu, preto ich v dnešnom článku nebudeme opakovať. Pokiaľ ste ich zabudli alebo nečítali, odporúčame si ich znova prejsť.

Vzory životopisu v angličtine na stiahnutie

Ak si s napísaním životopisu v angličtine neporadíte ani po prečítaní tohto článku, vyskúšajte priložené vzory. Ide o pripravené formuláre, do ktorých môžete  jednoducho doplniť Vaše údaje.

Vzor životopisu v angličtine na stiahnutie – vzor 1

Vzor životopisu v angličtine na stiahnutie – vzor 2


Okrem klasického životopisu v angličtine môžete na rôzne účely využiť aj, takzvaný, Europass životopis, o ktorom sme písali v článku Europass – nielen vzor životopisu. Aj v tomto prípade stačí  doplniť Vaše údaje do vopred pripravenej šablóny.

Vyplniť Europass životopis

Písanie anglického životopisu

Písanie anglického životopisu má, v porovnaní so slovenským, niekoľko špecifických odlišností. Základné pravidlá ale zostávajú rovnaké.

Hlavným rozdielom je kontrola gramatickej správnosti. Pokiaľ nie je angličtina Vaším rodným jazykom, životopis (ang. Curriculum Vitae) by ste si mali niekoľkokrát skontrolovať. V ideálnom prípade si jeho gramatickú a štylistickú správnosť nechajte overiť profesionálom. Ak túto možnosť nemáte, skontrolujte jeho gramatickú správnosť aspoň zapnutím kontroly pravopisu pre anglický jazyk v textovom editore (MS Word, OpenOffice Writer).

Pokiaľ potenciálny zamestnávateľ neurčí inak, životopis píšte v štruktúrovanej forme. Je prehľadnejšia, obsiahne viac údajov, je príjemnejšia na vytváranie a vo výsledku aj na čítanie. Štruktúra by sa mala skladať z niekoľkých blokov, kedy každý z nich pokrýva niektorú oblasť Vášho života.

Prvých niekoľko blokov je povinných. Ide predovšetkým o úvod, teda nadpis (Heading).

Nadpis (Heading)

V tomto bode máte dve možnosti – buď celý dokument nadpíšete slovami Curriculum Vitae, alebo ako nadpis použijete Vaše meno. Od prvého variantu sa pomaly ustupuje a prevláda trend modernej priamosti. Či už pre nadpis zvolíte jedno alebo druhé, pokračovať musíte osobnou sekciou (Personal information). Spadá do nej celé meno (Name – vynecháte v prípade, že ste ho umiestnili v nadpise), adresa (Address), telefónne, prípadne aj mobilné, číslo (Telephone number), e-mailová adresa (Email Address), národnosť (Nationality), dátummiesto narodenia (Date and Place of Birth).

 

Michal Novák

Address:

Strmá cesta 1, Bratislava 811 01

Telephone number:

+421 111 222 333

Mobile number:

+421 222 333 444

Email address:

michal.novak@gmail.com

Nationality:

Slovak

Date and Place of Birth:

September 12, 1977, Bratislava

 

V bloku osobných údajov by ste nemali mať problém s dodržaním gramatickej správnosti. Napriek tomu sa radšej zamerajte na časté chyby a prehrešky.

 • E-mail musí byť reprezentatívny! bigButt@gmail.com alebo macinko@post.sk sú pre zamestnávateľa jasným signálom (minimálne toho, že nie ste schopní alebo ochotní použiť adekvátnu e-mailovú adresu).
 • Dátum sa v angličtine píše niekoľkými spôsobmi, no ten slovenský medzi nimi nie je! Ideálny spôsob je tento: July 20, 2012.
 • Telefónne číslo píšte so štátnou predvoľbou! Ak posielate životopis zahraničnej firme a vedenie si bude chcieť overiť Vaše komunikačné schopnosti, môžu Vám zavolať priamo zo zahraničia.

Skúsenosti (Work Experience)

Ďalším blokom sú skúsenosti (Work Experience, Career History). Oproti klasickému slovenskému životopisu tu nachádzame značnú odlišnosť, pretože vzdelanie budeme udávať až na druhom mieste. V anglosaských krajinách je totiž dôležitejšia prax než získané tituly (samozrejme záleží na kvalite školy a stupni dosiahnutého vzdelania). Pokiaľ však nemáte dostatok skúseností a vzdelanie prevyšuje Vašu prax, poradie radšej zameňte.

Vaše minulé zamestnania zoraďujte od najaktuálnejších po tie najstaršie. Na prvom mieste by teda malo byť Vaše súčasné alebo maximálne posledné zamestnanie.

Štruktúra je nasledujúca:

 • najprv napíšte obdobie, počas ktorého ste povolanie vykonávali (1998 – 2010 alebo 2007 - Present). Present vyjadruje súčasnosť, čím je myslené, že prácu stále vykonávate. V prípade, že ste prácu vykonávali krátko alebo ste boli na praxi, použite na vymedzenie času aj mesiace.
 • nasleduje názov pozície (Sales Assistant)
 • názov spoločnosti, umiestnenie (Food Company, Bratislava (Slovak Republic))
 • krátko a výstižne popíšte danú pozíciu (slovne)

Pokiaľ ste dosiahli výraznejšie úspechy alebo malo Vaše pôsobenie vo firme jasný vzťah k aktuálne požadovanej pozícii, krátko túto skutočnosť popíšte.

 

Work Experience

June 2005 - Present 

Sales Assistant

Food Company a.s.

Assistant of chief of sales department in the biggest Slovak food company

- meeting organizing, clients and coworkers communication

 

Vzdelanie (Learning, Education, Acquirements)

Podobne ako v predchádzajúcej sekcii popíšte Vaše dosiahnuté vzdelanie. Nakoľko je v Británii i Amerike úplne iný vzdelávací systém, je dobré si uvedomiť, kam životopis posielame a údaje príslušne upraviť.

Časté chyby:

 • High School nie je vysoká škola ale stredná (požíva sa hlavne v AmE)
 • Grammar School – základná škola (AmE) vs. výberová stredná (BrE)
 • Vysoká škola – College (Bc.) + University (Bc., Mgr., ...) (AmE) vs. University (BrE)

Názov vysokej školy obvykle nájdete preložený na stránkach konkrétnej inštitúcie, preto sa jeho prekladom nemusíte zaoberať.

Dosiahnuté vzdelanie stredoškolskej úrovne (maturita) nemá priamy ekvivalent. Pokiaľ teda máte maturitu, najlepším riešením je napísať priamo Maturita (A-Levels). A-Levels je v Británii rozdielová skúška na konci stredoškolského štúdia a pokladá sa za zhodnú s našou maturitou.

Ak ste dosiahli vysokoškolské vzdelanie, stredoškolské uvádzať nemusíte. Slovenské tituly sú porovnateľné s anglickými:

Bakalársky titul – Bachelor’s degree

Magisterský titul – Master’s degree

Doktorský titul – Doctor’s degree

Plné názvy titulov a ich skratky (pre jednotlivé odbory) je možné jednoducho dohľadať, preto ich nebudeme podrobne vypisovať.

Education

2004 - 2006

Comenius University in Bratislava

Master's degree in Economics

 

Schopnosti a zručnosti

Predposledný odsek by sa mal venovať Vašim schopnostiam a zručnostiam (Skills). Konečne sa môžete trochu rozpísať, no popisy Vašich kvalít by mali byť striedme a vecné. Jednotlivé zručnosti a znalosti je vhodné členiť do podskupín s vhodným názvom (Computer skills, Language skills, ...).

Do sekcie ostatné zručnosti (Other skills) vložte informácie o ďalších schopnostiach a znalostiach, napr. vodičské oprávnenie – Full clean driving licence. Termín označuje vlastníctvo vodičského oprávnenia bez obmedzení a výraznejších dopravných priestupkov.

Skills

Language Skills 

- Slovak (mother language) 

 

 - English (10 years of active speaking)

 - fluent spoken and written

 - FCE (level C2)

 Computer Skills

 - full maintanence of Windows XP/7

 

 - experienced in MS Office

  (Word, Excel, Note, Access, PowerPoint)

 

 - languages Java, C/C++/C#, php, Python 

 Personal Skills

 - excelent communication and organization skills

 

 - team player, determined 

 

V záverečnej sekcii môžete uviesť ďalšie údaje, ktoré nemajú vysokú informatívnu hodnotu, ale máte pocit, že by ste ich mali spomenúť. Dodatkové informácie (Other information) môžu zahŕňať Vaše koníčky (Hobby), záujmy (Interests) a pod.

Na koniec uveďte dátum (Date) a podpis (Signature). Tieto údaje je dobré vyplniť, aj keď životopis neposielate fyzicky poštou. 

Publikováno: 25.12.2012   |   Zobrazeno: 22914x

Komentáře

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:

Najhľadanejšie ponuky

Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)